Specializované sbírky rostlin katedry botaniky v Olomouci-Holici

Pracoviště katedry botaniky PřF UP se nachází v univerzitním areálu v Olomouci-Holici. Zde jsou rovněž skleníkové plochy katedry, kde jsou udržovány některé specializované kolekce rostlin. U řady druhů lze nabídnout i semena na výměnu. Ve sklenících katedry botaniky je však možné se seznámit i s celou řadou dalších rostlinných druhů. V letních měsících mají návštěvníci možnost se seznámit i s řadou genových zdrojů rostlin patřících do rodů Allium, Cucumis, Cucurbita, Lactuca, Lycopersicon a Molinia, jež jsou předmětem výzkumu pracovníků katedry. V areálu je rovněž pracoviště Genové banky Výzkumného ústavu rostlinné výroby Praha-Ruzyně, které udržuje rozsáhlé sortimenty zelenin, aromatických, kořeninových a léčivých rostlin.