AKTUALITY

OZNÁMENÍ PRO STUDENTY
Katedra botaniky zajišťuje v rámci odborného studia systematické biologie a ekologie, molekulární biologie, biochemie, biofyziky, ochrany a tvorby životního prostředí, a v učitelských kombinacích s biologií výuku širokého spektra botanických a obecně biologických předmětů. Katedra je garantem učitelského studia biologie, magisterského studia botaniky a doktorského (PhD.) studia botaniky.

Katedra je organizačně členěna do čtyř pracovních skupin: oddělení biosystematiky a ekologie rostlin, odd. tkáňových kultur a konzervační biologie rostlin, odd. fytopatologie a mikrobiologie a algologická laboratoř.

Pracoviště disponují rozsáhlým experimentálním zázemím (specializované laboratoře, klimatizované komory, kultivační místnosti, skleníky). Katedra spravuje Národní sbírku UPOC (fytopatogenní houby, řasy a sinice) a herbář (OL). Součástí katedry je také unikátní kolekce masožravých rostlin a botanická zahrada.

Vědecká činnost katedry je zaměřena do různých oblastí teoretické i aplikované botaniky. Především se uplatňuje anatomicko-histologický výzkum vybraných skupin rostlin; taxonomicko-chorologický výzkum vyšších rostlin; výzkum společenstev a biodiverzity rostlin; populační biologie rostlin; reprodukční biologie a ochrana genofondu; fytogeografie; využití kultur rostlinných explantátů; studium rozšíření a genetické variability fytopatogenních hub; výzkum mechanismů rezistence genových zdrojů rostlin; algologie a mikrobiologická charakteristika vod.

Katedra má rozsáhlé domácí i mezinárodní kontakty a spolupráci s více než 30 univerzitami a vědeckými institucemi na celém světě. Pracovníci katedry rovněž poskytují konzultační službu veřejnosti, zemědělství a zahradnictví v oblasti botaniky a biologie rostlin.

Aktualizace obsahu stránek probíhají kontinuálně!
Jste návštěvník těchto stránek počítáno jako suma jedinečných IP adres/den od 21.9.2004.