Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, Šlechtitelů 11, 783 71 Olomouc                                                                                       Studijní agenda "STAG"          BIOCENTRUM UP