Výuka a studijní materiály

Cvičení z ekologie v terénu
Vedoucí cvičení: M. Duchoslav, L. Kincl, T. Kuras, M. Zeidler
Rozsah kurzu: 3 dny
Forma ověřování výsledků: zápočet
Počet kreditních bodů: 2

Cílem cvičení je praktická ukázka vybraných základních metodických přístupů ke studiu vybraných ekologických procesů a zákonitostí na různých hierarchických úrovních (populace, druh, společenstvo, krajina) jak v rostlinné, tak živočišné říši. Studenti si prakticky vyzkoušejí celý proces od designu pozorování/pokusu a sběru dat přes jejich zpracování, vyhodnocení a interpretaci. Proto je cvičení zčásti prováděno v terénu (sběr dat) a zčásti v laboratoři a počítačové učebně.
Při zpracování a vyhodnocení se pracuje v analytických skupinách, které soustředí dílčí data ke konkrétní procvičované úloze od jednotlivých pracovních skupin z terénu. Po zpracování dat si každá skupina připraví presentaci (PowerPoint), se kterou na posledním dni cvičení odpoledne vystoupí zastupci jednotlivých skupin na "konferenci" a seznámí zbytek účastníků cvičení se zjištěnými výsledky.

Termín konání: 3 dny na konci května

Exkurzní trasy a program cvičení:
Podle rozvoje vegetace (fenofází) budou úkoly na místě specifikovány.
 
1.den:
zaměření cvičení:
(1) ekosystém lužního lesa (technika vegetačního snímkování, stanovení nadzemní biomasy a vertikální struktury porostu, populační struktura vybraného druhu, stanovení horizontální struktury porostu, stanovení density stromů);
(2) hmyzí herbivoři na kopřivě: housenky motýlů z čeledi babočkovitých (Nymphalidae): okrajový efekt a gregarický způsob života larev
 
2. den:
zaměření cvičení:
(1) ekosystém skalních stepí, stanovení prostorové struktury (pattern) vegetace, diskriminace barev u motýlů (pokus s barevnými terči).
(2) xerotermní travinná vegetace (stanovení pH půd - vliv matečné horniny a výšky půdního horizontu na vegetaci, měření intenzity světla). Transekty, trvalé plochy, gradientová analýza vegetace
 
3. den:
zpracovávání zjištěných dat a vzorků. Celkové vyhodnocení exkurze, zpracování prezentací, konference
 1. Program cvičení 2009, studijní materiály.
 2. *Databáze klonálních rostlin střední Evropy (Klimešová & Klimeš) (volte CLOPLA1)

Příklady zkracovaných prezentací z minulých let

Celkové vyhodnocení exkurze z r. 2005, zpracované presentace
tak, jak je jednotlivé skupiny odprezentovaly na konci cvičení.
(Poznámka: úroveň zpracování jednotlivých prezentací se vzájemně liší a odpovídá stupni zkušeností zpracovatelů a času dostupnému pro zpracování dat)
 1. Stanovení hustoty stromů a velikostní struktury druhů stromů v lese (transekt Příkazy)
 2. Stanovení vertikální struktury biomasy bylinného patra v lužním lese a listové plochy, SLA a biomasy u kopřivy dvoudomé (Urtica dioica)
 3. Gradientová analýza 1 -Čubernice
 4. Gradientová analýza 2 -Čubernice
 5. Rozlišení vybraných úzkolistých druhů kostřav (Festuca) pomocí řezů
 6. Klonální rostliny - srovnání mikrostanovišť v lese
 7. Zavíječ kopřívový na kopřivě: listová preference, závislost výskytu zámotků a housenek na stanovišti a výškových třídách Urtica dioicaCelkové vyhodnocení exkurze z r. 2004, zpracované presentace
tak, jak je jednotlivé skupiny odprezentovaly na konci cvičení.
(Poznámka: úroveň zpracování jednotlivých prezentací se vzájemně liší a odpovídá stupni zkušeností zpracovatelů a času dostupnému pro zpracování dat)
 1. Stanovení hustoty stromů, obvodu a četností druhů stromů v lese (transekt Příkazy)
 2. Stanovení populační struktury a alokace biomasy u kopřivy dvoudomé (Urtica dioica)
 3. Gradientová analýza-Čubernice
 4. Klonální rostliny - srovnání mikrostanovišť v lese
 5. Hodnocení listové preference u zavíječe kopřivového
 6. Závislost výskytu zámotků a housenek na stanovišti a výškových třídách Urtica dioicaSeznam výuky zajišťované katedrou botaniky