Výuka a studijní materiály

Praktická fytopatologie (PŘ, CV)
Přednášející: M. Sedlářová
Rozsah kurzu: 1/2/0
Forma ověřování výsledků: kolokvium
Počet kreditních bodů: 4


Seznam výuky zajišťované katedrou botaniky