Výuka a studijní materiály

Technika explantátových kultur (PŘ, CV)
Rozsah kurzu: 1/1/0
Forma ověřování výsledků: kolokvium
Počet kreditních bodů: 3

Stručná anotace předmětu:
Navazuje na přednášky z fyziologie rostlin. Historie a základní principy EKR, zásady práce, regenerační schopnost rostlin, somatická variabilita a její využití, morfogeneze (organogeneze, embryogeneze), základní metody (meristémové, kalusové, prašníkové a protoplastové kultury, fúze protoplastů, embryokultury, somatická embryogeneze), využití EKR v praxi.

Praktická cvičení:
  1. Úvodní: bezpečnost práce v laboratoři, příprava médií, sterilizace nástrojů, převod rostlin do nesterilních podmínek.
  2. Mikropropagace: pasážování, vliv růstových regulátorů v médiích (založení vlastních kultur, Brassica sp., Dionaea sp., Dianthus sp., Nicotiana sp. ... ), hodnocení zmnožení po 4 týdnech. Příprava médií pro embryokultury a prašníkové kultury.
  3. Embryokultury: izolace a dopěstování nezralých embryí u Capsicum annuum Založení prašníkové kultury (dle dostupného rostlinného materiálu Petunia sp., Brassica oleracea), před kolokviem vyhodnocení.
  4. Založení meristémových kultur Brassica oleracea var. botrytis, odzkoušení mer. Allium sp. Příprava rostlinného materiálu (výsevy) a roztoků pro protoplastové kultury.
  5. Izolace a fúze protoplastů: Brassica oleracea, Armoracia rusticana, Cucumis sp. (enzymatická příprava, hustota a životnost izolovaných protoplastů, fúze pomocí PEG)
  6. Kolokvium: Vyhodnocení založených pokusů, jejich dokumentace.

Prezentace

Níže uvedené odkazy reprezentují presentaci, používanou jako podpůrná osnova při přednáškách a návody na cvičení. Chcete-li si presentaci tisknout, preferujte příslušný PDF soubor.
Všechná práva autorky a reprodukovaných děl vyhrazena. (C) Navrátilová B. 2004-2008

Literatura:
Callaway D. J., Callaway M. B.: Breeding Ornamental Plants. Timber press, Oregon, 2000
Lindsey K.: Plant Tissue Culture. Manual. Kluwer Academic Publishers, London, 1992
Kováč J.: Explantátové kultury rostlin. UP, Olomouc, 1995
Novák F. J.: Explantátové kultury a jejich využití ve šlechtění rostlin. Academia, Praha, 1990
Smith R.H.: Plant Tissue Culture. Techniques and Experiments. Second Edition. Academic Press, 2000
Votruba J.: Explantátové techniky (pro biotechnology a šlechtitele), VŠZ, Praha, 1987
Seznam výuky zajišťované katedrou botaniky