Výuka a studijní materiály

Výběrové přednášky z botaniky 1 (PŘ)
Přednášející: zvaní přednášející
Vedoucí: M. Duchoslav
Rozsah kurzu: 1x za cca 2-3 týdny
Forma ověřování výsledků: zápočet (nutná 80% účast)
Počet kreditních bodů: 1

Přednášky Podvečerního přednáškového cyklu katedry botaniky v letním semestru, popř. kurz "Jak na To...?" (diskuzní seminář k diplomové práci).Seznam výuky zajišťované katedrou botaniky