Výuka a studijní materiály

Atlasy
Seznam výuky

Kód INIS Název kurzu pro INIS Kat. Obor CV SEM Rozsah kurzu Forma ověřování výsledků Počet kreditních bodů Podmínky zapsání kurzu Semestr
A     0
 
Zobrazit detaily
BOT/ALGSB Algologie speciální   1/1/0 hodin/týden zkouška 3 LS
 
Zobrazit detaily
BOT/ABP Aplikovaná botanika a zoologie   2/1/0 hodin/týden kolokvium 3 ZS
 
Zobrazit detaily
BOT/BSTSB Biostatistika B   2/1/0 hodin/týden zkouška 5 ZS
BOT/ZBPX Základy biostatistiky A   2/1/0 hodin/týden kolokvium 3 ZS
 
Zobrazit detaily
BOT/EBTSB Botanická cvičení v terénu     5/0/0 dnů/semestr zápočet 8 absolvování kurzu Systém a fylogeneze rostlin LS
BOT/EXP Exkurze botanická A     5/0/0 dnů/semestr zápočet 2 LS
BOT/TBPO Terénní botanická praxe A     0/5/0 dnů/semestr zápočet 2 LS
BOT/TEXSB Terénní cvičení z botaniky A     5/0/0 dnů/semestr zápočet 8 LS
 
Zobrazit detaily
BOT/BRYSB Bryologie B   1/2/0 hodin/týden zkouška 5 ZS
BOT/ZBCX Základy bryologie B   1/2/0 hodin/týden kolokvium 5 LS
 
Zobrazit detaily
BOT/BTX1 Biologická technika 1     0/1/0 hodin/týden zápočet 1 ZS
 
Zobrazit detaily
BOT/ETP Cvičení z ekologie v terénu A     3 dny zápočet 2 LS
 
Zobrazit detaily
BOT/CVFSB Cvičení z fytocenologie v terénu A     0/3/0 hodin/týden zápočet 6 LS
 
Zobrazit detaily
BOT/SNCV Cvičení ze systému NR A     0/3/0 hodin/týden zápočet 5 ZS
BOT/SNCVO Cvičení ze systému nižších rostlin SBE A     0/3/0 hodin/týden zápočet 5 ZS
BOT/SNCVU Cvičení ze systému nižších rostlin A     0/3/0 hodin/týden zápočet 2 ZS
 
Zobrazit detaily
BOT/CSC Cvičení z biostatistiky na PC B     0/1/0 hodin/týden zápočet 3 LS
 
Zobrazit detaily
BOT/DAP2 Didaktika biologie (2) A   1/0/1 hodin/týden zkouška 3 ZS
 
Zobrazit detaily
BOT/EKO Ekologie A   4/2/0 hodin/týden zkouška 5 absolvování Obecné botaniky, Systematické botaniky, Fytogeografie ZS
BOT/ESP Ekologie A   4/0/2 hodin/týden zkouška 7 absolvování Obecné botaniky, Systematické botaniky, Fytogeografie ZS
BOT/ESPX Ekologie A   4/2/0 hodin/týden zkouška 7 absolvování Obecné botaniky, Systematické botaniky, Fytogeografie OBA
 
Zobrazit detaily
BOT/EKLO Ekologie lesa B     2/0/0 hodin/týden zkouška 2 absolvování Systematické botaniky, Ekologie rostlin ZS
BOT/EKLSB Ekologie lesa B     2/0/0 hodin/týden zkouška 4 absolvování Systematické botaniky, Ekologie rostlin ZS
 
Zobrazit detaily
BOT/FOTSB Speciální mikroskopické techniky, mikrofotografie b     0/3/0 hodin/týden kolokvium 3 ZS
 
Zobrazit detaily
BOT/FTCO Fytocenologie B     2/0/0 hodin/týden zkouška 4 ZS
BOT/FTCSB Fytocenologie A     2/0/0 hodin/týden zkouška 4 ZS
 
Zobrazit detaily
BOT/FGP Základy fytogeografie     2/0/0 hodin/týden zkouška 2 ZS
BOT/FTGO Fytogeografie A     2/0/0 hodin/týden zkouška 4 ZS
BOT/FTGSB Fytogeografie A     2/0/0 hodin/týden zkouška 4 ZS
 
Zobrazit detaily
BOT/HYGO Hygiena A     2/0/0 hodin/týdně zkouška 4 ZS
 
Zobrazit detaily
BOT/PRSB Pěstované rostliny B   2/100 hodin/týden kolokvium 5 ZS
 
Zobrazit detaily
BOT/PAVSB Kvantitativní ekologie B   1/1/0 hodin/týdně zkouška 4 LS
 
Zobrazit detaily
BOT/KCRSB Květena ČR A     2/0/0 hodin/týden zkouška 4 ZS
 
Zobrazit detaily
BOT/OBBC Obecná biologie A     2/0/0 hodin/týdně zkouška 4 ZS
 
Zobrazit detaily
BOT/OBBSB Obecná botanika A   3/4/0 hodin/týden zkouška 9 ZS
BOT/OBPX Obecná botanika A     3/3/0 hodin/týden zkouška 5 LS
 
Zobrazit detaily
BOT/OMK Obecná mykologie B     4/0/0 hodin/týdně zkouška 4 ZS
BOT/OMKSB Obecná mykologie A     4/0/0 hodin/týdně zkouška 4 LS
 
Zobrazit detaily
BOT/OSFSB Obecná a speciální fytopatologie C   2/2/0 hodin/týdně zkouška 4
 
Zobrazit detaily
BOT/OFGSB Ochrana fytogenofondu     2/0/0 hodin/týden zkouška 4 ZS
BOT/OGC Ochrana genofondu   2/2/0 hodin/týden zápočet 6 LS
BOT/OGFO Ochrana genofondu   2/2/0 hodin/týden zkouška 3 LS
BOT/OGFOP Ochrana genofondu   2/2/0 hodin/týden zkouška 6 LS
 
Zobrazit detaily
BOT/PERSB Populační ekologie rostlin A   2/1/0 hodin/týden zkouška 2 LS
BOT/TPESB Terénní cvič. z popul. ekologie rostlin A     0/2/0 dnů/semestr zápočet 5 LS
 
Zobrazit detaily
BOT/PRAP Pěstování pokusných rostlin 1 C   1/1/0 hodin/týdně kolokvium 4 ZS
 
Zobrazit detaily
BOT/PVRSB Proměnlivost a evoluce rostlin A   2/1/0 hodin/týden kolokvium 3 ZS
 
Zobrazit detaily
BOT/KVAP Syst. anatomie a morf. cév. rostlin B   1/1/0 hodin/týden kolokvium 4 LS
 
Zobrazit detaily
BOT/SNP Fylogeneze a systém nižších rostlin A   2/3/0 hodin/týden zkouška 4 ZS
BOT/SNPR Fylogeneze a systém nižších rostlin A     2/0/0 hodin/týden zkouška 2 ZS
BOT/SNVSB Synantropní vegetace B   1/1/0 hodin/týden kolokvium 2 OBA
BOT/SVRSB Systém a evoluce vyšších rostlin A   2/3/0 hodin/týden zkouška 7 LS
 
Zobrazit detaily
BOT/SVCV Cvičení ze systému VR A     0/3/0 hodin/týden zápočet 5 LS
BOT/SVCVO Cvičení ze systému vyšších rostlin SBE A     0/3/0 hodin/týden zápočet 5 LS
BOT/SVCVU Cvičení ze systému vyšších rostlin A   0/3/0 hodin/týden zápočet 2 LS
BOT/SVP Fylogeneze a systém vyšších rostlin A   2/3/0 hodin/týden zkouška 4 LS
BOT/SVPR Fylogeneze a systém vyšších rostlin A     2/0/0 hodin/týden zkouška 2 LS
 
Zobrazit detaily
BOT/TEKSB Technika explantátových kultur B   1/1/0 hodin/týden kolokvium 3 LS
 
Zobrazit detaily
BOT/TRBOT Tropická botanika B,C   3/1/0 hodin/týden kolokvium 4 ZS
 
Zobrazit detaily
BOT/UCC Určovací cvičení z botaniky B     0/2/0 hodin/týden kolokvium 4 LS
BOT/UCCA Určovací cvičení z botaniky A B     0/2/0 hodin/týden kolokvium 4 ZS
BOT/UCCB Určovací cvičení z botaniky B B     0/2/0 hodin/týden kolokvium 4 ZS
 
Zobrazit detaily
BOT/VCRSB Vegetace ČR A     2/0/0 hodin/týden zkouška 4 LS
 
Zobrazit detaily
BOT/HOZ Vývoj přírody A     1/0/0 hodin/týden zkouška 1 ZS
 
Zobrazit detaily
BOT/ZSP Závěrečný biologický seminář A     0/0/3 hodin/týden zápočet 2 ZS
 
Zobrazit detaily
BOT/ZMBO Základy mikrobiologie A   2/2/0 hodin/týdně zkouška 5 ZS