Pracovníci katedry a doktorandi

Profesoři
Docenti
Odborní asistenti
Lektoři
Vědečtí pracovníci
Odborní pracovníci s vysokoškolským vzděláním
Odborní pracovníci se středoškolským vzděláním
Technický personál
Sekretářka
Externí členové katedry (vyučující)
Doktorandi - prezenční studium
Doktorandi - kombinované studium