Seznam

Foto

Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.

ales.lebeda@upol.cz

Telefon    585 634 800

* 1951, Brno
Vzdělání
Praxe
Ostatní praxe
Významné zahraniční stáže
Vyžádané přednášky
Mezinárodní ceny
Členství ve vědeckých společnostech, radách, komisích a redakčních radách časopisů
Výzkumný zájem
Vedoucí diplomových prací
Doktorandi (ukončené studium)
Doktorandi (studium probíhá)
Přehled (spolu)řešených projektů
Publikace
Výuka a studijní materiály


Seznam