PROJEKTY A GRANTY ŘEŠENÉ ČLENY KATEDRY BOTANIKY

Zřízení algologické výukové laboratoře
FRVŠ 184/2006 (2006)
Na projektu se podíleli:  A. Poulíčková (řešitel)
P. Hašler (spolupracovník)

Projekt je zaměřen na inovaci výuky algologických kurzů KB PřF UP - zavedení nových metod studia sinic a řas.


Seznam hlavních projektů katedry botaniky