PROJEKTY A GRANTY ŘEŠENÉ ČLENY KATEDRY BOTANIKY

Biologie a ekologie polyploidního komplexu Allium oleraceum L.
GA ČR, GP 206/04/P115 (2004 - 2006)
Na projektu se podílel:  M. Duchoslav (řešitel)

Cílem projektu je studium řady aspektů biologie a ekologie polyploidního komplexu Allium oleraceum L. Projekt hodlá analyzovat následující aspekty: (a) rozšíření a ekologické nároky cytotypů Allium oleraceum L. ve vybraných regionech Evropy, (b) stanovení velikosti genomu v rámci polyploidního komplexu A. oleraceum, zhodnocení korelace mezi polyploidním stavem a velikostí genomu a zhodnocení míry vnitro- a mezipopulační variability ve velikosti genomu A. oleraceum na geografickém a ekologickém gradientu, (c)analýza anatomie a morfologie jednotlivých cytotypů a ověření možnosti rozlišení cytotypů na základě jednoduchých morfologických/anatomických znaků, stanovení růstových charakteristik jednotlivých cytotypů a charakteristika alokace biomasy do jednotlivých komponentních orgánů a (d) zhodnocení míry fenotypické plasticity v parametrech ovlivňujících fitness (alokace zdrojů). Pro interpretaci zjištěného geografického rozšíření a ekologické diferenciace cytotypů budou využita data o variabilitě ve velikosti genomu, stanovištních parametrů prostředí a biologických vlastností jednotlivých cytotypů.


Seznam hlavních projektů katedry botaniky