PROJEKTY A GRANTY ŘEŠENÉ ČLENY KATEDRY BOTANIKY

Atlas rozšíření ostružiníků (rod Rubus) České republiky
GA ČR (1999 - 2001)
Na projektu se podíleli:  M. Dančák (spolupracovník)
B. Trávníček (řešitel)
R. J. Vašut (spolupracovník)


Seznam hlavních projektů katedry botaniky