PROJEKTY A GRANTY ŘEŠENÉ ČLENY KATEDRY BOTANIKY

Biodiverzita lužních ekosystémů v prostoru soutoku Moravy a Dyje
GA ČR (1995 - 1997)
Na projektu se podílel:  Z. Hradílek (spoluřešitel)


Seznam hlavních projektů katedry botaniky