PROJEKTY A GRANTY ŘEŠENÉ ČLENY KATEDRY BOTANIKY

Cytopatologické a patobiochemické aspekty interakce rostlin a fytopatogenních hub
(Modelové interakce Lactuca spp.-Bremia lactucae, Pisum sativum-Fusarium spp.)
IG UP (1998)
Na projektu se podíleli:  M. Sedlářová (řešitel)
D. Jančová (řešitel)


Seznam hlavních projektů katedry botaniky