PROJEKTY A GRANTY ŘEŠENÉ ČLENY KATEDRY BOTANIKY

Embryokultury planých a kulturních druhů r. Cucumis
IG UP (2000)
Na projektu se podílel:  B. Navrátilová (spoluřešitel)


Seznam hlavních projektů katedry botaniky