PROJEKTY A GRANTY ŘEŠENÉ ČLENY KATEDRY BOTANIKY

Zavedení konfokální mikroskopie do výuky fytopatologie
FRVŠ 333/2010 (2010)
Na projektu se podílel:  M. Sedlářová (řešitel)

Inovace výuky fytopatologie o konfokální laserovou skenovací mikroskopii.


Seznam hlavních projektů katedry botaniky