PROJEKTY A GRANTY ŘEŠENÉ ČLENY KATEDRY BOTANIKY

Názorné učební texty k praktickým cvičením z vybraných botanických předmětů
FRVŠ 0038/2004 (2004)
Na projektu se podíleli:  M. Sedlářová (řešitel)
V. Vinter (spoluřešitel)
M. Dančák (spoluřešitel)
M. Vašutová (spoluřešitel)
J. Sedlář (spolupracovník)

Tvorba multimediálních učebních textů k praktickým cvičením z vybraných botanických předmětů (obecná botanika, systém a evoluce hub, fytopatologie, vegetace).


Seznam hlavních projektů katedry botaniky