PROJEKTY A GRANTY ŘEŠENÉ ČLENY KATEDRY BOTANIKY

Funkčnost a vzájemné vztahy polopřirozených a umělých ekosystémů v říční nivě (CHKO Litovelské Pomoraví)
GA MŽP (1994 - 1997)
Na projektu se podílel:  M. Duchoslav (spolupracovník)


Seznam hlavních projektů katedry botaniky