PROJEKTY A GRANTY ŘEŠENÉ ČLENY KATEDRY BOTANIKY

Cytologické a biochemické aspekty interakce rostlin a patogenů (model Lactuca spp.-Bremia lactucae)
GA ČR, GP 522/02/D011 (2002 - 2005)
Na projektu se podílel:  M. Sedlářová (řešitel)

Aplikace nových metodických přístupů (cytochemická detekce aktivních forem kyslíku, spolupůsobících enzymů, studium apoptózy) k poznání funkce buňky v interakcích hostitel-patogen za použití modelové interakce Lactucae spp.-Bremia lactucae.


Seznam hlavních projektů katedry botaniky