PROJEKTY A GRANTY ŘEŠENÉ ČLENY KATEDRY BOTANIKY

Izolace a kultivace protoplastových kultur čeledi Cucurbitaceae
IG UP (1999)
Na projektu se podílel:  B. Navrátilová (spoluřešitel)


Seznam hlavních projektů katedry botaniky