PROJEKTY A GRANTY ŘEŠENÉ ČLENY KATEDRY BOTANIKY

Studium karyotypu a studium velikosti genomu vybraných genových zdrojů rodu Lactuca
IG UP (2000)
Na projektu se podílel:  I. Doležalová (spoluřešitel)


Seznam hlavních projektů katedry botaniky