PROJEKTY A GRANTY ŘEŠENÉ ČLENY KATEDRY BOTANIKY

Karyologické studium taxonomicky kritických skupin cévnatých rostlin
IG UP (2000)
Na projektu se podíleli:  M. Dančák (řešitel)
R. J. Vašut (spoluřešitel)


Seznam hlavních projektů katedry botaniky