PROJEKTY A GRANTY ŘEŠENÉ ČLENY KATEDRY BOTANIKY

Klíč k určování mechorostů České republiky
GA ČR (1997 - 1999)
Na projektu se podílel:  Z. Hradílek (spoluřešitel)


Seznam hlavních projektů katedry botaniky