PROJEKTY A GRANTY ŘEŠENÉ ČLENY KATEDRY BOTANIKY

Květena České republiky - svazek 8/2
GA ČR, GA 206/04/0786 (2004 - 2006)
Na projektu se podíleli:  B. Trávníček (spolupracovník)
M. Dančák (spolupracovník)

Osmisvazková Květena České republiky je dosud nejucelenějším a nejpodrobnějším dílem o našich cévnatých rostlinách a nyní se blíží ke svému dokončení. Je to komplexní a kritické taxonomické a chorologické zpracování s karyologickou, ekologickou a cenologickou charakteristikou jednotlivých druhů. Je založena na originálním studiu rostlinného materiálu s využitím současných vědeckých poznatků v metodice studia. Projekt se týká zpracování druhé, závěrečné poloviny posledního, osmého svazku zmíněného kompendia. Tato druhá polovina osmého svazku bude obsahovat celkem 6 čeledí jednoděložných.


Seznam hlavních projektů katedry botaniky