PROJEKTY A GRANTY ŘEŠENÉ ČLENY KATEDRY BOTANIKY

Květena České republiky - dodatky
GA ČR (2007 - 2009)
Na projektu se podíleli:  B. Trávníček (spoluřešitel)
M. Dančák (spolupracovník)
M. Duchoslav (spolupracovník)

Květena České republiky je dosud nejucelenějším a nejpodrobnějším dílem o našich cévnatých rostlinách a nyní se blíží ke svému dokončení. Je to komplexní a kritické taxonomické a chorologické zpracování s karyologickou, ekologickou a cenologickou charakteristikou jednotlivých druhů. Je založena na originálním studiu rostlinného materiálu s využitím současných vědeckých poznatků v metodice studia. Projekt se týká zpracování závěrečné části zmíněného kompendia a bude zahrnovat dodatky k dosud vydaným dílům.


Seznam hlavních projektů katedry botaniky