PROJEKTY A GRANTY ŘEŠENÉ ČLENY KATEDRY BOTANIKY

Květena České republiky, svazek 8
GA ČR, GA 206/01/1115 (2001 - 2003)
Na projektu se podíleli:  M. Dančák (spolupracovník)
M. Duchoslav (spolupracovník)
B. Trávníček (spolupracovník)
R. J. Vašut (spolupracovník)

M. Dančák: zpracování rodů Bromopsis, Glyceria a Molinia
M. Duchoslav: zpracování rodu Allium (společně s F. Krahulcem)
B. Trávníček: zpracování rodů Bromopsis, Glyceria a Scilla
R. J. Vašut: zpracování rodu Taraxacum (společně s J. Kirschnerem, J. Štěpánkem, B. Trávníčkem)


Seznam hlavních projektů katedry botaniky