PROJEKTY A GRANTY ŘEŠENÉ ČLENY KATEDRY BOTANIKY

Studium genových zdrojů rodu Lactuca (morfologická, anatomická, cytologická a biochemická charakteristika)
IG UP (1999)
Na projektu se podílel:  I. Doležalová (řešitel)


Seznam hlavních projektů katedry botaniky