PROJEKTY A GRANTY ŘEŠENÉ ČLENY KATEDRY BOTANIKY

Lemová společenstva tř. Trifolio-Geranietea ve východních Čechách
IG UP (1998)
Na projektu se podílel:  M. Duchoslav (řešitel)


Seznam hlavních projektů katedry botaniky