PROJEKTY A GRANTY ŘEŠENÉ ČLENY KATEDRY BOTANIKY

Flóra a vegetace Národního parku Podyjí
GA ČR (1993 - 1995)
Na projektu se podílel:  Z. Hradílek (spolupracovník)


Seznam hlavních projektů katedry botaniky