PROJEKTY A GRANTY ŘEŠENÉ ČLENY KATEDRY BOTANIKY

Studium produkce biologicky aktivních látek řasami a sinicemi
GA ČR, GA 522/03/0323 (2003 - 2005)
Na projektu se podíleli:  A. Poulíčková (řešitel)
M. Strnad (řešitel)

V posledních letech se v literatuře stále častěji objevují zmínky o tom, že mnohé řasy mohou produkovat růstové regulátory a antibakteriální látky. Možnosti využití obou skupin látek lze očekávat jak v zemědělství, tak v medicíně. Vzhledem k těmto skutečnostem je třeba
1. vybrat vhodné kmeny, optimalizovat jejich kultivaci v serologických destičkách a charakterizovat jejich růstové parametry 2. vyvinout jednoduché metody testování produkce fytohormonů různými kmeny řas 3. exaktními metodami stanovit hladiny různých rostlinných hormonů v řasách 4. izolovat a identifikovat nové řasové růstové regulátory a 5. testovat biologické aktivity řasových extraktů. Věříme, že tento projekt povede k výběru řasových kmenů, produkujících rostlinné hormony, které mohou být využitelné v zemědělství. Chceme se pokusit izolovat řasy, které produkují obtížně syntetizovatelné fytohormony. Takové řasy by mohly být použity pro jejich výrobu.


Seznam hlavních projektů katedry botaniky