PROJEKTY A GRANTY ŘEŠENÉ ČLENY KATEDRY BOTANIKY

Přehled sinic a řas ČR
GA ČR (1996 - 1998)
Na projektu se podílel:  A. Poulíčková (řešitel)


Seznam hlavních projektů katedry botaniky