PROJEKTY A GRANTY ŘEŠENÉ ČLENY KATEDRY BOTANIKY

Protoplastové kultury zástupců čeledi Cucurbitaceae
FRVŠ 0055/2004 (2004)
Na projektu se podíleli:  J. Gajdová (řešitel)
B. Navrátilová (spoluřešitel)


Seznam hlavních projektů katedry botaniky