PROJEKTY A GRANTY ŘEŠENÉ ČLENY KATEDRY BOTANIKY

Využití řasových nárostů pobřežní zóny pro biomonitoring stojatých vod
AIP Kontakt ČR-Rakousko (2000 - 2001)
Na projektu se podílel:  A. Poulíčková (řešitel)


Seznam hlavních projektů katedry botaniky