PROJEKTY A GRANTY ŘEŠENÉ ČLENY KATEDRY BOTANIKY

Vliv exogenních a endogenních faktorů na proces regenerace protoplastových kultur čeledi Brassicaceae
IG UP (1996)
Na projektu se podílel:  B. Navrátilová (řešitel)


Seznam hlavních projektů katedry botaniky