PROJEKTY A GRANTY ŘEŠENÉ ČLENY KATEDRY BOTANIKY

Svahová prameniště Moravsko-Slovenského pomezí – flóra, vegetace, stanoviště, vývoj v mladším Holocénu
GA ČR (1999 - 2001)
Na projektu se podílel:  A. Poulíčková (řešitel)


Seznam hlavních projektů katedry botaniky