PROJEKTY A GRANTY ŘEŠENÉ ČLENY KATEDRY BOTANIKY

Vlastivěda moravská, okres Vsetín
Projekt financovaný OÚ Vsetín a koordinovaný Vlastivědnou a muzejní společností v Brně (2002)
Na projektu se podílel:  M. Dančák ()


Seznam hlavních projektů katedry botaniky