A. Základní údaje
Pracoviště (katedra):
Katedra botaniky
tel.: 585634800
e-mail: lebeda@prfholnt.upol.cz


B. Studijní program 1501 V Biologie, studijní obor Botanika
Typ studijního programu: doktorský
Forma studia: prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia (v letech): 3 (prezenční), 5 (kombinovaná)

Počet studentů (školní rok 2004/5)
a) prezenční forma: 32
b) kombinovaná: 8
c) počet absolventů (za r. 2003/4): 14


OBSAH