OBSAH


Informace o zahraničním studiu botaniky a pobytech na univerzitách v zahraničí pro doktorandy, popř. diplomanty botanicky zaměřené
Témata doktorských prací z botaniky pro nový školní rok /
Topics of Ph.D. theses from botany offered for the year 2006/07 by Faculty of Sciences, Palacký University
zde ke stažení / download here