Výuka a studijní materiály

Algologie speciální (PŘ, CV)
Přednášející: A. Poulíčková
Vedoucí cvičení: P. Hašler
Rozsah kurzu: 1/1/0
Forma ověřování výsledků: zápočet, zkouška
Počet kreditních bodů: 3

Sylabus:

Speciálně zaměřená přednáška pro studenty, kteří již absolvovali základní kurz systému a evoluce rostlin a zaměřili se na specializaci hydrobiologickou. Hlubší pohled na jednotlivé systematické skupiny sinic a řas, životní strategie, životní cykly a interakce s prostředím. Cvičení formou „workshopu“ – mikroskopování vzorků přinesených studenty z přírody (z lokalit, kde pracují na diplomové práci atd.)

Literatura:
Hindák,F. (ed.) 1978: Sladkovodné riasy. – SPN Bratislava, 726 s.
Lund,H.C., Lund J.W.G. (1995): Freshwater Algae. Their microscopic world explored. – Biopress Ltd., 360 s.
Poulíčková,A., Jurčák,J. (2001): Malý obrazový atlas našich sinic a řas. – Vydavatelství UP Olomouc, 87 s.
Seznam výuky zajišťované katedrou botaniky