Výuka a studijní materiály

Botanická cvičení v terénu
Vedoucí: V. Vinter, B. Navrátilová, J. Jurčák, D. Skálová
Rozsah kurzu: 5 dní
Forma ověřování výsledků: zápočet
Počet kreditních bodů: 2

Cíl:
Cílem terénního botanického cvičení je seznámit studenty se základy praktického morfologického popisu rostlin a naučit studenty pracovat s botanickými klíči.

Sylabus:
Praktický morfologický popis vegetativních a generativních orgánů rostlin, s důrazem na modelové zástupce uváděné ve středoškolských učebnicích Praktické určování rostlin pomocí botanických klíčů

Studijní literatura:

Kubát K. et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky.- Academia, Praha.
a další botanické klíče a atlasy.

Studijní materiály - Dr. Navrátilová

Botanická cvičení v terénu (BOT/CTPX) - program a poznámkySeznam výuky zajišťované katedrou botaniky