Výuka a studijní materiály

Botanická exkurze
Vedoucí: Z. Hradílek, B. Trávníček, M. Dančák, M. Duchoslav, L. Kincl
Rozsah kurzu: 5 dní
Forma ověřování výsledků: zápočet (podmínky: účast, závěrečné přezkoušení)
Počet kreditních bodů: 8
Podmínky zapsání kurzu: absolvování kurzu Systém a fylogeneze rostlin

Průběh exkurze:
 
Pozornost bude věnována určování zástupců determinačně obtížnějších skupin flóry ČR resp. Slovenska. Určování bude spojeno s výkladem o ekologických nárocích a rozšíření nalezených taxonů.
 
Vybavení:
 
- dobré terénní oblečení (exkurze bude probíhat za každého počasí)
- psací potřeby, případně lupa
- potřeby pro sběr rostlinného materiálu
- určovací příručky
- občanský průkaz, resp. pas
 
Studijní (určovací) literatura:
 
Dostál J. (1958): Klíč k úplné květeně ČSR.- Praha.
Smejkal M. (1981): Komentovaný katalog moravské flóry. - UJEP Brno.
Hejný S. et Slavík B. [eds.](1988...): Květena České (socialistické) republiky. díl 1, 2, 3, 4, 5 ..., Academia, Praha.
Rothmaler W. et al. (1982): Exkursionsflora 4. Kritischer Band. - Berlin.
Rothmaler W. et al. (1987): Exkursionsflora 3. Atlas der Gefässpflanzen. - Berlin.
Fischer M. A.[red.] (1994): Exkursionsflora von Österreich. - Ulmer, Stuttgart.
Flóra Slovenska. Díl 2, 3, 4, 5... (1968...). - Bratislava.
Koblížek J. (1991): Klíč k určování stanovištně významných lesních rostlin ve vegetativním stavu. VŠZ Brno.


Seznam výuky zajišťované katedrou botaniky