Výuka a studijní materiály

Cvičení ze statistiky na PC
Vedoucí cvičení: M. Duchoslav
Rozsah kurzu: 4 hodiny blokově 1x za měsíc
Forma ověřování výsledků: zápočet
Počet kreditních bodů: 3
Podmínky zapsání kurzu: absolvování Biostatistiky, ovládání práce s počítačem

Vybavení: vlastní data (fytocenologické snímky, morfometrická data apod.)

Ve cvičení jsou procvičovány pokročilé statistické techniky na ukázkových datech, popř. na datech účastníků kurzu. Cvičené programy: NCSS 2001, Statistica 6.0.

LiteraturaSeznam výuky zajišťované katedrou botaniky