Výuka a studijní materiály

Cvičení ze systému vyšších rostlin (CV)
Vedoucí cvičení: M. Dančák, B. Trávníček, Z. Hradílek, R. J. Vašut
Rozsah kurzu: 0/3/0
Forma ověřování výsledků: zápočet
Počet kreditních bodů: 5

Materiály do cvičení:
Mechorosty
Lycopodiophyta (plavuně)
Equisetophyta (přesličky)
Polypodiophyta (kapradiny)
Gymnospermae (nahosemenné rostliny)

Seznam výuky zajišťované katedrou botaniky