Výuka a studijní materiály

Ekologie řas (PŘ, CV)
Přednášející: A. Poulíčková
Vedoucí cvičení: P. Hašler
Rozsah kurzu: 1/2/0
Forma ověřování výsledků: zápočet, zkouška
Počet kreditních bodů: 5

Sylabus:
Abiotické a biotické faktory prostředí včetně metod studia, životní strategie a přizpůsobení řas a hlavní zástupci biotopů: prameny (termální, se změněným chemismem, s normálním chemismem a teplotou), tekoucí vody, stojaté vody (mokřady, tůně, rybníky, jezera, eutrofizace, acidifikace), slaniska a moře, subaerická stanoviště (řasy na skalách, kůře stromů, řasy sněhu a ledu, půdní řasy, symbióza, mutualismus, epifytické a epizoické řasy). Cvičení formou „workshopu“ – mikroskopování vzorků přinesených studenty z přírody (z lokalit, kde pracují na diplomové práci atd.).

Literatura:
Hindák,F. (ed.) 1978: Sladkovodné riasy. – SPN Bratislava, 726 s.
Lund,H.C., Lund J.W.G. (1995): Freshwater Algae. Their microscopic world explored. – Biopress Ltd., 360 s.
Poulíčková,A., Jurčák,J. (2001): Malý obrazový atlas našich sinic a řas. – Vydavatelství UP Olomouc, 87 s.
Poulíčková,A. a kol. (1998): Ochrana horských a podhorských toků. Úvod do studia jejich biocenóz. – Metodika ČSOP Vlašim18: 126 s.
Scheffer,M. (1998): Ecology of Shallow Lakes. – Chapman Hall, 152 s.
Stevenson,R.J., Bothwell,M.L., Lawe,R.L. (eds.) (1996): Algal Ecology. Freshwater Benthic Ecosystems. – Academic Press, 751 pp.
Seznam výuky zajišťované katedrou botaniky