Výuka a studijní materiály

Exkurze botanická (CV)
Vedoucí: B. Trávníček, Z. Hradílek, M. Dančák, R. J. Vašut
Rozsah kurzu: 5 dní
Forma ověřování výsledků: zápočet
Počet kreditních bodů: 2


Seznam výuky zajišťované katedrou botaniky