Výuka a studijní materiály

Speciální mikroskop. technika a základy makro- a mikrofotografie (CV)
Rozsah kurzu: 0/3/0
Forma ověřování výsledků: kolokvium
Počet kreditních bodů: 4

Určeno:
Pro studenty se zájmem o mikrofotografii, s potřebou mikrofotograficky dokumentovat výsledky práce. Vhodným předpokladem jsou znalosti amatérského fotografování na film a jeho zpracování.
Kapacita: 6 (maximálně 8 !!!) studentů v 1 kursu (omezení dáno omezeným prostorem a vybavením).
Termín: Proměnlivý, dán rozvrhem vyučujícího a uchazečů.
Rozsah: Asi 25 vyuč.hodin (závisí na fotografických znalostech studentů).

Sylabus předmětu
Teoretická část
– význam dokumentace mikrofotografií, specifické požadavky na mikroskopický preparát určený pro mikrofotografickou dokumentaci, základní principy zobrazení při mikrofotografii a z toho požadavky na mikrofotografické zařízení, výběr vhodného fotomateriálu pro negativní a pozitivní proces (filmy, papíry, vývojky).
Praktická část
– seřízení a obsluha fotomikroskopu (typ Olympus BX-40) pro mikrofotografii, volba a použití filtrů, dokumentace zvětšení s využitím objektivního mikrometru, podmínky expozice v manuálním a automatickém režimu, zpracování exponovaného matreiálu (negativní proces, pozitivní proces), přenos zvětšení na pozitiv, vedení evidence.

Literatura:
Bergner, J., E.Gelbke et W.E. Mehliss (1979): Praktická mikrofotografie. – SNTL-nakl.technické literatury, Praha.
Fiala, J. et J. Schlemmer (1956): Základy praktické makrofotografie a mikrofotografie. – Orbis, Praha.
Jurčák, J. (1983): Mikrofotografie ve školní praxi. – Kraj.pedagog.ústav, Olomouc (metodický list).
Kulhánek, J. et J. Štverák (1977): Fotografický receptář. – Merkur, Praha.
Tomášek, Z. (1965): Fotografie pro každého. – Orbis, Praha.
Tomášek, Z. (1976): Fotografujeme na černobílý film. – Merkur, Praha.
Seznam výuky zajišťované katedrou botaniky