Výuka a studijní materiály

Pěstované rostliny (PŘ, CV)
Přednášející: E. Křístková
Rozsah kurzu: 2/1/0
Forma ověřování výsledků: kolokvium
Počet kreditních bodů: 5

Sylabus:

Rostliny a lidé,
Počátky domestikace a pěstování rostlin.
Genová centra užitkových plodin.
Obilniny – u nás pěstované a exotické.
Luskoviny.
Rostliny skýtající oddenkové a kořenové hlízy.
Ovocné rostliny – středoevropské a exotické.
Požitkové rostliny.
Kořeninové rostliny.
Zeleniny.
Rostliny cukrodárné a olejodárné.
Rostliny skýtající textilní vlákna a dřevo.

Po absolvování kurzu by student měl být schopen:
- popsat různé druhy užitkových rostlin
- vysvětlit původ vybraných užitkových rostlin
- charakterizovat genová centra významných užitkových rostlin


Literatura:

Bremnessová, L. 2005. Užitkové rostliny. Ikar, Praha.
Hanelt, P., (ed.). 2001. Mansfeld’s encyklopedia of agricultural and horticultural crops: (except ornamentals). Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Germany.
Chloupek. 2000. Genetická diversita, šlechtění a semenářství. 2. vydání, Academia, Praha.
Mareček, Pekárková a kol. 1994. Zahradnický slovník naučný. Ústav zemědělských a potravinářských informací, Praha.
Polívka, F. 1996. Užitkové a pamětihodné rostliny cizích zemí. Volvox Globator, Praha.
Valíček a kol. 1989. Užitkové rostliny tropů a subtropů. Praha, Academia.
Schwanitz. 1969. Vývoj kulturních rostlin. SZN, Praha.
Seznam výuky zajišťované katedrou botaniky