Výuka a studijní materiály

Kvantitativní ekologie (PŘ, CV)
Rozsah kurzu: 1/1/0
Forma ověřování výsledků: zkouška
Počet kreditních bodů: 4

Kurz se skládá ze souboru teoretických přednášek (viz sylabus), na které navazuje praktické procvičování vybraných programů (zvl. CANOCO, JUICE, TURBOVEG) na příkladových datech. Z tohoto důvodu je vhodné vzít s sebou na cvičení (pokud nějaká vlastníte) svá vlastní data (na bakalářku, diplomku - fytocenologické snímky, morfometrická data apod.), mohou sloužit pro procvičení presentovaných metod.
 
Sylabus:
 
  1. Úvod - kvantitativní rostlinná ekologie a věda o vegetaci, typy ekologických výzkumů, terminologie, historické poznámky, co je to rostlinné společenstvo?
  2. Sběr dat - objektivita, design studia, interpretace výsledků.
  3. Vlastnosti dat o vegetaci - tabulace a manipulace s daty, databázový program TURBOVEG for Windows, klasifikační a analytický program JUICE, hodnocení vazeb a podobností mezi druhy a snímky, diverzita, druhová bohatost, dominance.
  4. Kalibrace - ekologická analýza - indikační hodnoty (Ellenberg).
  5. Metody mnohorozměrné analýzy
    a) nepřímá a přímá gradientová analýza (ordinace), programy CANOCO 4.5, CANODRAW for Windows
    b) klasifikační metody (shluková = klastrovací analýza, divizivní klasifikace), programy NCSS, PC-ORD, TWINSPAN, STATISTICA.
  6. Prostorový a časový aspekt ekologických dat, numerické metody v praxi: příklady studií atd.
 
Studijní literatura
 
Presentace (pdf):
Úvodní kapitoly, sběr dat, diverzita, numerická klasifikace (soubor PDF; aktualizace 22.4.2010; upravená presentace M. Chytrého (PřF MU Brno) by M. Duchoslav)
Mnohorozměrné techniky - ordinace (soubor PDF; aktualizace 22.4.2010, upravená presentace M. Chytrého (PřF MU Brno) by M. Duchoslav)

Povinná:
Kovář P. (2001): Geobotanika. Úvod do ekologické botaniky.- Karolinum, Praha
Herben T., Münzbergerová Z. (2003): Zpracování geobotanických dat v příkladech I. Data o druhovém složení. - Ms.
Marhold, K.., Suda, J. (2002): Statistické zpracování mnohorozměrných dat v taxonomii (fenetické metody).- Karolinum, Praha.
Lepš, J., Šmilauer, P. (2000): Mnohorozměrná analýza ekologických dat. - JU, České Budějovice.
Duchoslav, M. (1994): Popis a analýza vegetace I. (Metody a přístupy). Ms.

Tichý L.: Webová stránka programu JUICE, programu pro analýzu a klasifikaci fytocenologických a dalších ekologických dat.
Hennekens S.: Turboveg for Windows 2.X ke stažení zde
Doporučená:
Lepš J., Šmilauer P. (2003): Multivariate analysis of ecological data using CANOCO.- Cambridge University Press.
Jongman, R.H., Braak ter, C.J.F., Tongeren van, O.F.R. (1995): Data analysis in community and landscape ecology. Cambridge University Press.
Legendre P., Legendre L. (1998): Numerical ecology.- Elsevier.
Scheiner S. M., Gurevitch J. (2001): Design and analysis of ecological experiments. Oxford University Press.
Kent, M., Coker, P. (1992): Vegetation Description and Analysis. Belhaven Press, London.
Herben T. (2000): Malý průvodce studiem geobotaniky.- Ms.
Mueller-Dombois D., Ellenberg H. (1974): Aims and methods of vegetation ecology. J.Wiley, Chichester.
Braak ter, C.J.F (1987): Unimodal models to relate species to environment. Wageningen.
Lukasová, A., Šarmanová, J. (1985): Metody shlukové analýzy. SNTL, Praha.
Braak ter C. J. F., Šmilauer P. (1998): CANOCO reference manual and user’s guide to Canoco for Windows. Microcomputer Power (Ithaca, USA).
McCune, B. (1991): Multivariate analysis on PC-ORD system. Corvallis.
Kubíková, J. (1970, 1971): Geobotanické praktikum. SPN, Praha.
Moravec, J. et al. (1994): Fytocenologie. Academia, Praha.
Greig-Smith, P. (1983): Quantitative plant ecology. London.Seznam výuky zajišťované katedrou botaniky