Výuka a studijní materiály

Mikrobiologie a virologie (PŘ, CV)
Přednášející: M. Navrátil, B. Mieslerová

Sylabus a další podrobnosti viz stránky katedry BBG.
Seznam výuky zajišťované katedrou botaniky